Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
INÉ PODUJATIA
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Dátum Zobrazení
1 Umenie okamihu Nedeľa, 26 November 2017 1132
2 Tatry i Pieniny Nedeľa, 19 November 2017 1257
3 Derniéra výstavy Prešov - mesto v srdci Európy Streda, 08 November 2017 1739
4 Dve malé témy z veľkej témy Nedeľa, 05 November 2017 1466
5 Svätci a svätice stropkovských chrámov 2 Pondelok, 30 Október 2017 1678
6 De/akvizičná činnosť v múzeu Pondelok, 23 Október 2017 1972
7 Od nížiny po poloniny Streda, 18 Október 2017 2143
8 Deň archeológie v Hanušovciach nad Topľou Utorok, 17 Október 2017 2107
9 Medzinárodný deň archeológie 2017 Utorok, 17 Október 2017 2028
10 Prešov v priestore a čase Pondelok, 09 Október 2017 2265
11 Putujeme a spoznávame Štvrtok, 05 Október 2017 2438
12 Rod DESSEWFFY na portrétoch a fotografiách Streda, 27 September 2017 2566
13 Slovania včasného stredoveku Utorok, 26 September 2017 2051
14 S chiži do palaca - program podujatia Streda, 20 September 2017 2146
15 Kamenní strážcovia Pondelok, 18 September 2017 2321
16 S chiži do palaca Pondelok, 18 September 2017 2212
17 Dve malé témy z veľkej témy Utorok, 12 September 2017 2461
18 Svätci a svätice v stropkovských chrámoch Pondelok, 11 September 2017 2557
19 Osobnosti v dejinách Stropkova Štvrtok, 24 August 2017 2471
20 Kelti doby železnej Pondelok, 21 August 2017 2835
21 Slováci, Šarišania Sobota, 19 August 2017 2993
22 Spevácky súbor Nachtigall Štvrtok, 10 August 2017 2618
23 Kapitolky z dejín Stropkova Utorok, 08 August 2017 2619
24 Nemci, Maďari, Česi Piatok, 04 August 2017 2978
25 Šľachtici Stropkovského panstva Pondelok, 24 Júl 2017 2794
26 Rusíni Streda, 19 Júl 2017 2774
27 Mariánska úcta v Cirkvi a v Stropkove Streda, 12 Júl 2017 2072
28 Leto s Rákocim 2017 - Rómovia Utorok, 04 Júl 2017 2408
29 Mária, Matka Ježišova Piatok, 30 Jún 2017 2459
30 Iskoni be Slovo Utorok, 27 Jún 2017 2568
31 Roľníci a chovatelia mladšej doby kamennej Streda, 21 Jún 2017 2538
32 Baroková emblematika a Palác Klobušických v Prešove Nedeľa, 11 Jún 2017 2928
33 Prešovský krvavý súd Pondelok, 05 Jún 2017 2984
34 Ikona - farebná modlitba Štvrtok, 25 Máj 2017 3120
35 Stretnutia s dejinami v archeoparku Pondelok, 15 Máj 2017 2830
36 Napísané je Streda, 10 Máj 2017 2941
37 Noc múzeí a galérií 2017 Utorok, 09 Máj 2017 3141
38 Deň sv. Floriána 2017 Nedeľa, 30 Apríl 2017 2978
39 Šľachetná šľachta Utorok, 25 Apríl 2017 3089
40 Cengot bronzu Štvrtok, 20 Apríl 2017 2821
41 Spod pokrievky Utorok, 18 Apríl 2017 3138
42 Kvetná nedeľa v múzeu Streda, 05 Apríl 2017 3094
43 Apoštol Slovanov Štvrtok, 30 Marec 2017 3856
44 Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore Pondelok, 27 Marec 2017 3574
45 Nevšedné ženy Prešova Štvrtok, 02 Marec 2017 3538
46 Karpatský front 1914 - 1915 Pondelok, 27 Február 2017 3518
47 Školparáda Štvrtok, 08 December 2016 4983
48 Ďeň otvorených dverí PSK 2016 Piatok, 11 November 2016 4832
49 Z chiži do palaca Pondelok, 07 November 2016 5423
50 POETRY QUARTET Štvrtok, 22 September 2016 4578
51 Rákoci sa diví Sobota, 13 August 2016 5291
52 Rákoci sa zabáva Pondelok, 25 Júl 2016 5183
53 Rákoci počúva Piatok, 15 Júl 2016 5085
54 Rákoci spomína Piatok, 01 Júl 2016 4891
55 Leto s Rákocim Pondelok, 27 Jún 2016 5835
56 Hasičské hobby - beseda Utorok, 21 Jún 2016 4611
57 Historické nápisy zo Šariša do roku 1650 Piatok, 10 Jún 2016 5300
58 Noc múzeí a galérií 2016 Nedeľa, 15 Máj 2016 6313
59 Deň múzeí 2016 Sobota, 14 Máj 2016 4678
60 História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku Sobota, 07 Máj 2016 5361
61 Deň sv. Floriána Sobota, 30 Apríl 2016 5223
62 Zanechali stopu Pondelok, 25 Apríl 2016 4358
63 Noc múzeí a galérií 2015 Pondelok, 11 Máj 2015 7311
64 Oslavy dňa sv. Floriána 2015 Utorok, 28 Apríl 2015 7354
65 Michal Smetanka v múzeu Štvrtok, 23 Apríl 2015 7303
66 Noc múzeí a galérií 2014 Streda, 07 Máj 2014 7678
67 Noc múzeí a galérií 18. máj 2013 Piatok, 10 Máj 2013 7361
68 Oslava sv. Floriána Piatok, 03 Máj 2013 8504
69 Noc múzeí 2012 Pondelok, 21 Máj 2012 7856
 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.