Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
INÉ PODUJATIA
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Dátum Zobrazení
1 Derniéra výstavy Prešov - mesto v srdci Európy Streda, 08 November 2017 422
2 Dve malé témy z veľkej témy Nedeľa, 05 November 2017 477
3 Svätci a svätice stropkovských chrámov 2 Pondelok, 30 Október 2017 689
4 De/akvizičná činnosť v múzeu Pondelok, 23 Október 2017 709
5 Od nížiny po poloniny Streda, 18 Október 2017 869
6 Deň archeológie v Hanušovciach nad Topľou Utorok, 17 Október 2017 845
7 Medzinárodný deň archeológie 2017 Utorok, 17 Október 2017 819
8 Prešov v priestore a čase Pondelok, 09 Október 2017 955
9 Putujeme a spoznávame Štvrtok, 05 Október 2017 1092
10 Rod DESSEWFFY na portrétoch a fotografiách Streda, 27 September 2017 1250
11 Slovania včasného stredoveku Utorok, 26 September 2017 1103
12 S chiži do palaca - program podujatia Streda, 20 September 2017 1231
13 Kamenní strážcovia Pondelok, 18 September 2017 1237
14 S chiži do palaca Pondelok, 18 September 2017 1248
15 Dve malé témy z veľkej témy Utorok, 12 September 2017 1312
16 Svätci a svätice v stropkovských chrámoch Pondelok, 11 September 2017 1417
17 Osobnosti v dejinách Stropkova Štvrtok, 24 August 2017 1471
18 Kelti doby železnej Pondelok, 21 August 2017 1684
19 Slováci, Šarišania Sobota, 19 August 2017 1763
20 Spevácky súbor Nachtigall Štvrtok, 10 August 2017 1619
21 Kapitolky z dejín Stropkova Utorok, 08 August 2017 1612
22 Nemci, Maďari, Česi Piatok, 04 August 2017 1814
23 Šľachtici Stropkovského panstva Pondelok, 24 Júl 2017 1705
24 Rusíni Streda, 19 Júl 2017 1730
25 Mariánska úcta v Cirkvi a v Stropkove Streda, 12 Júl 2017 1322
26 Leto s Rákocim 2017 - Rómovia Utorok, 04 Júl 2017 1575
27 Mária, Matka Ježišova Piatok, 30 Jún 2017 1556
28 Iskoni be Slovo Utorok, 27 Jún 2017 1670
29 Roľníci a chovatelia mladšej doby kamennej Streda, 21 Jún 2017 1661
30 Baroková emblematika a Palác Klobušických v Prešove Nedeľa, 11 Jún 2017 1992
31 Prešovský krvavý súd Pondelok, 05 Jún 2017 2043
32 Ikona - farebná modlitba Štvrtok, 25 Máj 2017 2222
33 Stretnutia s dejinami v archeoparku Pondelok, 15 Máj 2017 2087
34 Napísané je Streda, 10 Máj 2017 2146
35 Noc múzeí a galérií 2017 Utorok, 09 Máj 2017 2250
36 Deň sv. Floriána 2017 Nedeľa, 30 Apríl 2017 2181
37 Šľachetná šľachta Utorok, 25 Apríl 2017 2241
38 Cengot bronzu Štvrtok, 20 Apríl 2017 2037
39 Spod pokrievky Utorok, 18 Apríl 2017 2306
40 Kvetná nedeľa v múzeu Streda, 05 Apríl 2017 2326
41 Apoštol Slovanov Štvrtok, 30 Marec 2017 2862
42 Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore Pondelok, 27 Marec 2017 2711
43 Nevšedné ženy Prešova Štvrtok, 02 Marec 2017 2767
44 Karpatský front 1914 - 1915 Pondelok, 27 Február 2017 2772
45 Školparáda Štvrtok, 08 December 2016 4047
46 Ďeň otvorených dverí PSK 2016 Piatok, 11 November 2016 3961
47 Z chiži do palaca Pondelok, 07 November 2016 4508
48 POETRY QUARTET Štvrtok, 22 September 2016 3813
49 Rákoci sa diví Sobota, 13 August 2016 4445
50 Rákoci sa zabáva Pondelok, 25 Júl 2016 4348
51 Rákoci počúva Piatok, 15 Júl 2016 4236
52 Rákoci spomína Piatok, 01 Júl 2016 4132
53 Leto s Rákocim Pondelok, 27 Jún 2016 4943
54 Hasičské hobby - beseda Utorok, 21 Jún 2016 3801
55 Historické nápisy zo Šariša do roku 1650 Piatok, 10 Jún 2016 4488
56 Noc múzeí a galérií 2016 Nedeľa, 15 Máj 2016 5407
57 Deň múzeí 2016 Sobota, 14 Máj 2016 3828
58 História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku Sobota, 07 Máj 2016 4527
59 Deň sv. Floriána Sobota, 30 Apríl 2016 4352
60 Zanechali stopu Pondelok, 25 Apríl 2016 3628
61 Noc múzeí a galérií 2015 Pondelok, 11 Máj 2015 6448
62 Oslavy dňa sv. Floriána 2015 Utorok, 28 Apríl 2015 6527
63 Michal Smetanka v múzeu Štvrtok, 23 Apríl 2015 6463
64 Noc múzeí a galérií 2014 Streda, 07 Máj 2014 6822
65 Noc múzeí a galérií 18. máj 2013 Piatok, 10 Máj 2013 6516
66 Oslava sv. Floriána Piatok, 03 Máj 2013 7611
67 Noc múzeí 2012 Pondelok, 21 Máj 2012 6986
 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.